Πορφύριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Porfyrius (αυτοκρ. περ., Σικελία), Porphyrio (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Πορφοίριος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) μέσα του 4ου αι. μ.Χ., RE (11)· Feissel 1983, 226·Pilhofer 329 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13