Πρόβος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρώβος (2ος/3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 27A.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8