Πομπήϊος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πομπἔϊος (1ος αι. μ.Χ., Στύβερρα), Πονπήϊος (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Βιθυνία), Πονπεῖος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.53

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21