Πρεπέλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 246-221 π.Χ., PStrassb 642.7 (2) Μακεδονία π. 315-280 π.Χ., Διόδωρος 19.64, 3· 68.5· 20.102.1· 103.1-4· 107. 1-4· 111.3·  IEph 1449.4·  FD III.4.409.1· Claros 1, 77-85 (RE ())

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5

Γεωγραφική διασπορά: