Πόπλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πόπλειος (3ος αι. π.Χ., Σικελία / 1ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πόπλεις (1ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην.-αυτοκρ. περ., SEG XL 522a (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.37 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 38 π.Χ., IG X.2.1.83.5· 109.3 (4) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.242.4 (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.851 (6) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., SEG XXXIV 630, 631, 632 (7) Μακεδονία (Πιερίδα-Ακόντισμα) αυτοκρ. περ., AD 22 (1967) Χρον. σ. 421 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
232