Πρίαμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Priamus (1ος αι. π.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) 3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 901 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.9· 318.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11