Πρῖμα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρεῖμα (κατεξοχήν γραφή)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 2ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 14 (2000), 285 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.746 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74