Κιλικία Τραχεία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ὀλύμπιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥωμύλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥοῦφος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥουφῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥόδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥοδόπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥόδα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυχνᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λουκᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λόλλις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λογγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνίδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Κιλικία Τραχεία