Ὀλύμπιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀλύνπιος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / ελλην. περ. Θήβα / αυτοκρ. περ., Κύπρος / βυζ. περ., Μυσία), Olympius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ὀλύμπειος (3ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48