Ῥόδα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥόδηι (3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ῥόδη (2ος αι. π.Χ., Κρήτη), Roda (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ῥώδα (3ος αι. μ.Χ., Τήνος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 114 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 147 μ.Χ., IG X.2.1.608.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19