Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Προμπονάς, Ιωάννης. 1987. Διόνυσος: θρακικός ή ελληνικός θεός;
Προμπονάς, Ιωάννης. 1999. Γλωσσικά αρχαίας Μακεδονίας: ένας μυκηναίος σκοίδος
Ριζάκης, Αθανάσιος. 1986. Η κοινότητα των "συμπραγματευομένων Ρωμαίων" της Θεσσαλονίκης και η ρωμαϊκή οικονομική διείσδυση στη Μακεδονία
Ριζάκης, Αθανάσιος & Ιωάννης Τουράτσογλου. 1996. Λατρείες στην Άνω Μακεδονία. Παράδοση και νεωτερισμοί
Ριζάκης, Αθανάσιος & Ιωάννης Τουράτσογλου. 2000. Mors Macedonica. Ο θάνατος στα επιτάφια μνημεία της Άνω Μακεδονίας
Ριζάκης, Θανάσης & Γιάννης Τουράτσογλου. 1985. Επιγραφές Άνω Μακεδονίας (Ελίμεια, Εορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ορεστίς), Τόμος Ά - Κατάλογος Επιγραφών
Ριζάκης, Θανάσης & Γιάννης Τουράτσογλου. 1987. Τρεις μελέτες για την Άνω Μακεδονία. Μιά άλλη άποψη
Ρωμαίος, Κωνσταντίνος Α.. 1951. Ο μακεδονικός τάφος της Βεργίνας
Ρωμιοπούλου, Αικατερίνη. 1974. Επιτύμβιοι στήλαι Αθηναίων εκ Ποτειδαίας
Ρωμιοπούλου, Αικατερίνη. 1987. Αττικός αμφιπρόσωπος κάνθαρος από τάφο της αρχαίας Ακάνθου
Σαατσόγλου - Παλιαδέλη, Χρυσούλα. 1994. Βεργίνα 1991. Ανασκαφή στο Ιερό της Εύκλειας
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα. 1984. Τα επιτάφια μνημεία από τη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα. 1987. Ονόματα από τη Βεργίνα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα. 1993. Σκέψεις με αφορμή ένα εύρημα από τα Παλατίτσια
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα. 1997. Αρχαιολογικά δεδομένα και ιστορικά μεθερμηνευόμενα
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα. 2000. Απόλλωνι Λυκίωι. Αναθηματικό ανάγλυφο ελληνιστικών χρόνων από την Βεργίνα
Σαββοπούλου, Θώμη. 1995. Ο Β' Ταφικός Τύμβος της τούμπας Παιονίας
Σακελλαριάδης, Γεώργιος. 1986. Στοιχεία από την ιωνική και αττική διάλεκτο
Σακελλαρίου, Μιχάλης. 1982. Οι κάτοικοι
Σακελλαρίου, Μιχάλης. 1982. Η εθνικότητα των Μακεδόνων

Σελίδες