Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Τιβέριος, Μιχάλης. 1991. Ἀργείων παῖς
Τιβέριος, Μιχάλης. 1995. Οι ανασκαφικές έρευνες στη Διπλή Τράπεζα της Αγχιάλου κατά το 1992
Τουράτσογλου, Γιάννης. 1970. Περισυλλογή αρχαίων
Τουράτσογλου, Ιωάννης. 1972. Πατερίνος Αντιγόνου ήρως (Υστεροελληνική στήλη από τη Βέροια)
Τουράτσογλου, Ιωάννης. 1975. Νέος κατάλογος εφήβων εκ Βεροίας
Τουράτσογλου, Ιωάννης. 1977. Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Βεροίας: Επιγραφικές σημειώσεις
Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, Ελένη. 1988. Αρχαία Άκανθος- Πόλη και Νεκροταφείο
Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, Ελένη. 1997. Κατάδεσμοι από την Άκανθο
Τριάντη, Αλίκη-Ισμήνη. 1985. O γλυπτός διάκοσμος του ναού στο Mάζι
Τσαντσάνογλου, Κυριάκος. 2000. Ο Αρχίλοχος και ο λαός του. Αποσπάσματα 115, 93a, 94 (W.)
Τσέλικας, Σωτήρης. 2015. Οι δωρικές διάλεκτοι στο corpus των χρηστηρίων ελασμάτων της Δωδώνης
Τσερέπης, Γεώργιος. 1891. Εκ της ελληνικής γραμματικής
Τσιγαρίδα, Ελισάβετ. 2001. Νέα Ρόδα
Τσιγαρίδας, Ευθύμιος & Κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα. 1979. Κατάλογος χριστιανικών επιγραφών στα μουσεία της Θεσσαλονίκης
Τσολακίδης, Συμεών. 2000. Προθέσεις και ρηματική όψη σε δωρικές διαλέκτους
Τσολακίδης, Συμεών. 2002. Η όψη του ρήματος σε δωρικές διαλέκτους
Τσολακίδης, Συμεών. 2003. Παρατηρήσεις για τη χρήση των ρηματικών τύπων στην ηρακλεωτική
Τσολακίδης, Συμεών. 2004. Παρατηρήσεις για τη δήλωση της όψης και της χρονικής αναφοράς στη θεσσαλική
Τσοπανάκης, Αγαπητός. 1948. Μια δωρική αντωνυμία
Τσοπανάκης, Αγαπητός. 1960. Μικρή συμβολή στην εξέλιξη του ελληνικού φωνηεντισμού: «γοητεύω»-«γητεύω»

Σελίδες