Αττικός αμφιπρόσωπος κάνθαρος από τάφο της αρχαίας Ακάνθου

Συγγραφέας: 
Ρωμιοπούλου, Αικατερίνη
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1987
Έντυπο: 

Αμητός, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, 2ος τόμ.

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη
Σελίδες: 
723-732, πίν. 140-143
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Χαλκιδική, Άκανθος