Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία. 1988. Το «Μακεδονικό Ζήτημα». Ιστορική θεώρηση του προβλήματος
Ξυδόπουλος Ιωάννης Κ. . 2006. Κοινωνικές και πολιτιστικὲς σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων: συμβολή στην έρευνα της γραμματειακής και επιγραφικής παραδόσεως για την αρχαία Μακεδονία
Ξυδόπουλος Ιωάννης Κ. . 2011. Οι Μακεδόνες και η Μακεδονία στις γραμματειακές και επιγραφικές μαρτυρίες
Ξυδόπουλος Ιωάννης Κ. . 2011. Οι Μακεδόνες και η Μακεδονία στις γραμματειακές και επιγραφικές μαρτυρίες της ελληνιστικής εποχής
Οικονόμος, Γεώργιος. 1915. Επιγραφαί της Μακεδονίας
Ορλάνδος, Αναστάσιος. 1916. Βεροίας επιγραφαί ανέκδοτοι
Ορλάνδος, Αναστάσιος. 1968. Η αρκαδική Αλίφειρα και τα μνημεία της
Οτατζής, Μόσχος. 1997. Μιλιάρια της Εγνατίας οδού από τα Κερδύλλια Σερρών
Παζαράς, Θεοχάρης . 1981. Δύο παλαιοχριστιανικοί τάφοι από το δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης
Παναγιώτου, Άννα. 1985. Μερικές περιπτώσεις υποκορισμού σε επιγραφές της αρχαίας Μακεδονίας
Παναγιώτου, Άννα. 1986. Γλωσσικές παρατηρήσεις σε μακεδονικές επιγραφές
Παναγιώτου, Άννα. 1992. Εξέλιξη του ονόματος και του ρήματος της ελληνικής κατά την ελληνιστική, ρωμαϊκή και πρώιμη βυζαντινή περίοδο: τα επιγραφικά δεδομένα της Mακεδονίας
Παναγιώτου, Άννα. 1992. Η γλώσσα των αρχαίων επιγραφών της Μακεδονίας
Παναγιώτου, Άννα. 1993. Βιβλιογραφία για τις ελληνικές διαλέκτους και την κοινή των αρχαίων Μακεδόνων
Παναγιώτου, Άννα. 1993. Φωνητική και φωνολογία των ελληνικών επιγραφών της Μακεδονίας
Παναγιώτου, Άννα. 1996. Διαλεκτικές επιγραφές της Χαλκιδικής, της Μακεδονίας και της Αμφιπόλεως
Παναγιώτου, Άννα. 1997. Γλωσσολογικές και φιλολογικές μελέτες για τη γλώσσα των αρχαίων Mακεδόνων. H νεότερη έρευνα
Παναγιώτου, Άννα. 2001. Αρκαδοκυπριακή
Παναγιώτου, Άννα. 2001. Η θέση της μακεδονικής διαλέκτου
Παναγιώτου, Άννα. 2001. Ιωνική και αττική

Σελίδες