Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 1988. Η θέση της μακεδονικής στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους: το πρόβλημα της κατατάξεως της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 1992. Εισαγωγή στο Μπαμπινιώτης 1992 (επιμ.)
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 1992. H θέση της μακεδονικής στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 1992. Ψευδώνυμη γλώσσα ψευδεπίγραφου κράτους
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 2008. Η “μακεδονική”των Σκοπίων και τα περί σλαβομακεδονικής μειονότητας
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (επιμ.). 1992. Η γλώσσα της Μακεδονίας. Η αρχαία μακεδoνική και η ψευδώνυμη γλώσσα των Σκoπίων
Μπέσιος, Μ., Γιάννης Ζ. Τζιφόπουλος & Αντώνιος Κοτσώνας. 2012. Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στην υστερογεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης Πιερίας
Μπέσιος, Ματθαίος. 1993. Μαρτυρίες Πύδνας. Το ψήφισμα του Απόλλωνος Δεκαδρύου
Μπέσιος, Ματθαίος & Ευτυχία Παντερμαλή. 1989. Νομός Πιερίας
Μπιμπή-Παπασυροπούλου, Αγλαΐα. 1989. Παραδοσιακή θεραπευτική στη Μακεδονία και η αρχαία καταγωγή της
Μπιμπή-Παπασυροπούλου, Αγλαΐα. 1993. Η εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου και η συμβολή της στην έρευνα της αρχαίας ελληνικής ιατρικής
Μπουσμπούκης, Αντώνιος. 1972. Πρωτοαρχαιοελληνικές λέξεις κοινές στον Όμηρο και την λατινομακεδονική
Νίγδελης, Παντελής. 2011. Τα χρονολογικά συστήματα της Μακεδονίας μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση
Νίγδελης, Παντελής. 2011. Η διοίκηση της ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας
Νίγδελης, Παντελής & Κώστας Σισμανίδης. 1999. Δύο αντίγραφα ενός επιστρατευτικού διαγράμματος του Φιλίππου του Ε΄. Οι Επιγραφές αρ. 207 της συλλογής Ποτίδαιας και 6660 του Μουσείου Θεσσαλονίκης
Νικηφορίδου, Κική. 2007. Η γλωσσική πραγματικότητα στην αρχαιότητα
Νικολαΐδης, Αναστάσιος. 1999. Οι αρχαίοι Μακεδόνες στον Πλούταρχο
Νικολαΐδου-Πατέρα, Μαρία. 1988. Πρώτα μηνύματα από μια πόλη της Πιερίδας Κοιλάδας
Νικολαΐδου-Πατέρα, Μαρία. 1995. Από τη νεκρόπολη της αρχαίας Αμφίπολης
Ντελόπουλος, Γεώργιος. 1992. Η Μακεδονία στην ιστορική συγκριτική γλωσσολογία των Βαλκανίων

Σελίδες