Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Παναγιώτου, Άννα. 2001. Παμφυλιακή
Παναγιώτου, Άννα. 2008. Η γραφή στη Μακεδονία κατά την αρχαϊκή και πρώιμη κλασική περίοδο
Παναγιώτου, Άννα. 2011. Γραφή
Παναγιώτου, Άννα & Εμμανουήλ Βουτυράς. . Η Ά. Παναγιώτου και ο Μ. Βουτυράς μιλούν για τη μακεδονική, από γλωσσολογική και αρχαιολογική άποψη
Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου, Άννα. 1999. Γλώσσα και εκπαίδευση στη Μακεδονία και στα ελληνιστικά βασίλεια: μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση
Παντελίδης, Νικόλαος. 1997. Η ηλειακή διάλεκτος
Παντελίδης, Νικόλαος. 2007. Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι
Παντελίδης, Νικόλαος. 2015. Βοιωτική – φωκική – λοκρική: ένα στερεοελλαδικό διαλεκτικό συνεχές;
Παντερμαλής, Δημήτρης. 1999. Δίον 1997. Ο επιστάτης, οι πελειγάνες και οι λοιποί πολίτες
Παντερμαλής, Δημήτριος. 1993. Η ανασκαφή του Δίου κατά το 1993 και η χάλκινη διόπτρα
Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.. 1900. Κυρίας Θεάς Μας Ανικήτου, Επηκόου, ναός εν Εδέσση τη Μακεδονική (Βοδενοίς) και 14 επιγράμματα (μετά τριών πινάκων)
Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.. 1900. Θεσσαλονίκης οκτώ ενεπίγραφα ανάγλυφα ανέκδοτα
Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.. 1903. Θεσσαλονίκης επιγραφών εκδεδομένων πεντεκαίδεκα ανάγνωσις
Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.. 1906. Των Λαϊνών εν τη Μακεδονία επιγραφή ανέκδοτος
Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.. 1908. Επιγραφή Δερριόπου εν Μακεδονία
Παπαδόπουλος, Άνθιμος . 1935. Η κατάληξις του παρατατικού '-ούσα'
Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Δέσποινα. 1971. Πέλλα Ι. Ιστορική επισκόπησις και μαρτυρίαι
Παπανικολάου, Νίκος. 1976. Λέξεις της αρχαίας γλώσσης στο γλωσσικό ιδίωμα του Βοΐου
Παπαντωνίου, Γεώργιος. 1979. Αρχαία ελληνική ιστορία
Παππά, Μαρία. 1995. Τούμπα Αγ. Μάμαντος Χαλκιδικής. Ανασκαφή νεκροταφείων

Σελίδες