Ονόματα από τη Βεργίνα

Περίληψη: 

Συνοπτική παρουσίαση των πορισμάτων της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως (1984) για τα προσωπωνύμια των επιτύμβιων στηλών από τη μεγάλη τούμπα (τύμβο) των βασιλικών τάφων της Βεργίνας. Οι 67 αυτές επιτύμβιες στήλες χρονολογούνται από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. έως το α΄ τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. και περιλαμβάνουν 84 κύρια ονόματα, 75 από τα οποία σώζονται ακέραια. Μόνο 3 από αυτά είναι σίγουρα ξενόγλωσσα, ενώ από άλλα 11μοναδικά, τα 8 είναι σίγουρα ελληνικά και τα άλλα 3 ενδεχομένως. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα είναι κοινά ελληνικά. Πάντως η παρουσία του μακεδονικού <β> αντί για ΑΕ <φ> δεν μαρτυρείται σε μεγάλο βαθμό, πλην της περίπτωσης των Βερνίκα-Βερεννώ και του δυσερμήνευτου-δυσανάγνωστου γυναικείου Βιλλάρα. Πάντως και  σε αυτές τις περιπτώσεις το μακεδονικό <Β> ίσως οφείλεται σε κάποιο άλλο λόγο, π.χ. ένα αρχικό <F> (δίγαμμα).

Συγγραφέας: 
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1987
Έντυπο: 

Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 8 (Studies in Greek Linguistics / Πρακτικά της 8ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 27-29 Απριλίου 1987)

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη
Σελίδες: 
161-165