Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Παππαδάκις, Νικόλαος. 1913. Εις το δόγμα [Λ]απιναίων της Ορεστίδος
Παππαδάκις, Νικόλαος. 1921. Κρητική επιγραφή
Πελεκανίδης, Στυλιανός. 1977. Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας
Πελεκίδης, Ευστράτιος. 1934. Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης. Παράρτημα Β' τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (ΕΕΦΣΑΠΘ) 1933
Πέτσας, Φώτης. 1961. Ωναί εκ της Ημαθίας
Πέτσας, Φώτης. 1966. Ο τάφος των Λευκαδίων
Πέτσας, Φώτης. 1967. Χρονικά αρχαιολογικά
Πέτσας, Φώτης. 1969. Χρονικά αρχαιολογικά 1966-1967
Πέτσας, Φώτης. 1974. Χρονικά Αρχαιολογικά 1968-1970
Πέτσας, Φώτης. 1975. Χρονικά αρχαιολογικά 1968-1970 (συνέχεια)
Πέτσας, Φώτης. 1977. Σκαφικές έρευνες στη Μακεδονία υπό Φ. Πέτσα
Πέτσας, Φώτης. 1977. Βιβλιοκρισία του β´ τόμου του έργου του J.N. Kalléris, Les anciens Macédoniens (1976)
Πέτσας, Φώτης. 1984. Οι χρονολογημένες επιγραφές από το Ιερό της Μητρός Θεών Αυτόχθονος στη Λευκόπετρα
Πίκουλας, Γιάννης. 2001. Η χώρα των Πιέρων. Συμβολή στην τοπογραφία της
Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου, Λουίζα. 1990. Colonia Claudia Aprensis: Μια ρωμαϊκή αποικία στη νοτιοανατολική Θράκη
Προμπονάς, Iωάννης. 1972. Η συγγένεια μακεδονικής και μυκηναϊκής διαλέκτου και η πρωτοελληνική καταγωγή των Μακεδόνων
Προμπονάς, Iωάννης. 1977. Μακεδονικά και ομηρικά γλωσσικά
Προμπονάς, Iωάννης. 1992. Η ελληνικότητα της Μακεδονίας μέσα στους αιώνες
Προμπονάς, Ιωάννης. 1972. Η επιβίωσις του ονόματος του Διός εις όρκον και επίκλησιν εν Κρήτη
Προμπονάς, Ιωάννης. 1977. Σύντομος εισαγωγή εις την μυκηναϊκήν φιλολογίαν

Σελίδες