Οι κάτοικοι

Περίληψη: 

Αναλυτική συζήτηση του εθνοτικού χαρακτήρα των κατοίκων της αρχαίας Μακεδονίας, από την φάση των Πρωτοελλήνων έως και μετά τον Μ. Αλέξανδρο. Διερεύνηση ιστορικών πηγών, γλωσσικών στοιχείων, θρησκευτικών δεδομένων κλπ. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ύπαρξη μη ελληνικών στοιχείων είναι γενικά υπαρκτή, αλλά περιορισμένη.

Συγγραφέας: 
Σακελλαρίου, Μιχάλης
Επιμελητής: 
Μιχάλης Σακελλαρίου
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1982
Έντυπο: 

Μακεδονία, 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών
Σελίδες: 
46-63
Άλλη έκδοση/Αναδημοσίευση: 

Διαθέσιμο και στα αγγλικά