Τρεις μελέτες για την Άνω Μακεδονία. Μιά άλλη άποψη

Περίληψη: 

Επισημαίνονται αστοχίες αναφορικά με τον χωροχρονικό προσδιορισμό από τον Σαμσάρη (1982) επιγραφικών δεδομένων «ρωμαϊκής εποχής» της Άνω Μακεδονίας όπως και λάθη του ιδίου στην εξέταση ειδικά των ανθρωπωνυμίων.

Συγγραφέας: 
Ριζάκης, Θανάσης & Γιάννης Τουράτσογλου
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1987
Έντυπο: 

Αρχαιογνωσία 3, 1-2 (1982-84)

Σελίδες: 
9-27
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Άνω Μακεδονία