Στοιχεία από την ιωνική και αττική διάλεκτο

Συγγραφέας: 
Σακελλαριάδης, Γεώργιος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Αττική
Αττικοϊωνική
Ιωνική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1986
Έντυπο: 

Γλώσσα 12

Σελίδες: 
30-41