Επιγραφές Άνω Μακεδονίας (Ελίμεια, Εορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ορεστίς), Τόμος Ά - Κατάλογος Επιγραφών

Περίληψη: 

Συγκεντρωτική μείζων έκδοση 221 επιγραφών από την αρχαία Άνω Μακεδονία, δηλ. σημερινή δυτική Μακεδονία, αλλά χωρίς το ανάλογο υλικό από τον νότο της ΠΓΔΜ (τότε Γιουγκοσλαβίας) για τις μακεδονικές περιοχές της βόρειας Λυγκηστίδος και της Πελαγονίας). Δημόσιες και ιδιωτικές επιγραφές. Η γλώσσα των επιγραφών είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό η κοινή χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν και κείμενα σε ποιητική/επική γλώσσα καθώς και δάνεια στοιχεία από τη λατινική (πρβ. και τις λιγοστές αμιγώς λατινικές επιγραφές).

Συγγραφέας: 
Ριζάκης, Θανάσης & Γιάννης Τουράτσογλου
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Γενικό
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1985
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΥΠΠΟΤ
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Άνω Μακεδονία