Αρχαιολογικά δεδομένα και ιστορικά μεθερμηνευόμενα

Περίληψη: 

Άρθρο για τη μεγάλη σημασία της συνέργειας ανάμεσα στα αρχαιολογικά δεδομένα και τα ιστορικά στοιχεία για το σκοπό της μελέτης της αρχαίας Μακεδονίας. Ιδιαίτερη αναφορά στις θέσεις του ιστορικού E. Borza που αμφισβητεί τον κατά βάση ελληνικό χαρακτήρα των αρχαίων Μακεδόνων και υποστηρίζει τον μερικό εξελληνισμό της ανώτερης τάξης, αναφερόμενος ιδιαίτερα και στα ελλιπή γλωσσικά δεδομένα μας για την αρχαία μακεδονική. Σε ό,τι αφορά ειδικά τις πρώιμες επιγραφικές μαρτυρίες από τη Μακεδονία, κυρίως από τον χώρο της Βεργίνας, η συγγραφέας τονίζει ότι, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται παγίως ο Βοrza, τα κύρια ονόματα (ονόματα, πατρωνυμικά, παππωνυμικά) από τις επιτύμβιες στήλες απλών τάφων –αλλά όχι και από τα μεγάλα ταφικά οικοδομήματα ‘μακεδονικού’ τύπου τα οποίοι προορίζονταν για κατάχωση σε τύμβους και για αυτό δεν έφεραν επιγραφές- καταδεικνύουν ότι όλες οι τάξεις της μακεδονικής κοινωνίας είχαν σχεδόν αποκλειστικά ελληνικά ονόματα ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. τουλάχιστον και μάλιστα ορισμένα από αυτά τα κύρια ονόματα δεν μπορούν να θεωρηθούν δάνεια από τη νότια Ελλάδα. Τέλος, ο πρόσθετος-εναλλακτικός ισχυρισμός του E. Borza για πρώιμο εξελληνισμό των Μακεδόνων είναι απλώς μια υπόθεση εργασίας προκειμένου να απορρίψει τη βαρύτητα των παραπάνω επιγραφικών στοιχείων χωρίς όμως να προσφέρει οποιαδήποτε απτά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγγραφέας: 
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα
Επιμελητής: 
Συλλογικό
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1997
Έντυπο: 

Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου 

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Σελίδες: 
283-289
Σειρά: 

Παράρτημα Μακεδονικών 6

Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία