Τα επιτάφια μνημεία από τη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας

Συγγραφέας: 
Σαατσόγλου-Παλιαδέλη, Χρυσούλα
Τύπος Εγγραφής: 
Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1984
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Βοττιαία, Αιγές, Βεργίνα