Γλωσσικά αρχαίας Μακεδονίας: ένας μυκηναίος σκοίδος

Περίληψη: 

Το άρθρο αναφέρεται στη μακεδονική λέξη σκοῖδος, ενισχύοντας με βάση μυκηναϊκά δεδομένα την ετυμολογία του Hoffmann από το *σκευοFιδός (πρβ. τα συνώνυμα σκευοφύλαξ, σκευωρός) έναντι αυτής του Kalléris (1954) από το κοέω (= παρατηρώ). 

Συγγραφέας: 
Προμπονάς, Ιωάννης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1999
Έντυπο: 

Αρχαία Μακεδονία / Ancient Macedonia VI (Ανακοινώσεις κατά το έκτο διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 15-19 Οκτωβρίου 1996), 2ος τόμ. 

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Σελίδες: 
945-948
Σειρά: 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 272