Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Σακελλαρίου, Μιχάλης (επιμ.). 1982. Μακεδονία, 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού
Σακελλαρίου, Μιχάλης Β. (επιμ.) . 1997. Ήπειρος. 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού
Σαμαρτζίδου, Σταυρούλα. 1990. Εγνατία Οδός - Από τους Φιλίππους στη Νεάπολη
Σαμίου, Χρυσηίς & Γιώργος Αθανασιάδης. 1988. Αρχαιολογικές και αναστηλωτικές εργασίες στο θέατρο των Φιλίππων
Σαμσάρης, Δημήτρης Κ. . 1994. Η ρωμαϊκή αποικία της Φωτικής στη Θεσπρωτία της Ηπείρου. Ιστορικογεωγραφική και επιγραφική συμβολή
Σαμσάρης, Δημήτριος. 1976. Ιστορική Γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα
Σαμσάρης, Δημήτριος. 1982. Παρατηρήσεις στη γλώσσα των επιγραφών ρωμαϊκής εποχής της Δυτικής Μακεδονίας
Σαμσάρης, Δημήτριος. 1982. Τα ανθρωπωνύμια της δυτικής Μακεδονίας κατά τη ρωμαιοκρατία με βάση τις επιγραφικές μαρτυρίες
Σαμσάρης, Δημήτριος. 1984. Έρευνες στην ιστορία, την τοπογραφία και τις λατρείες των ρωμαϊκών επαρχιών Μακεδονίας και Θράκης
Σαμσάρης, Δημήτριος. 1989. Αρχαία τοπωνυμικά παράλληλα μεταξύ Κρήτης και Μακεδονίας
Σαρικάκης, Θεόδωρος. 1971. Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας. Μέρος Α, Από της ιδρύσεως της επαρχίας μέχρι των χρόνων του Αυγούστου (148-27 π.Χ.).
Σαρικάκης, Θεόδωρος. 1977. Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας. Μέρος Β΄, Από του Αυγούστου μέχρι του Διοκλητιανού (27 π.Χ.-284 μ.Χ.)
Σβέρκος, Ηλίας. 2000. Συμβολή στην ιστορία της Άνω Μακεδονίας των ρωμαϊκών χρόνων (πολιτική οργάνωση - κοινωνία - ανθρωπωνύμια)
Σβέρκος, Ηλίας. 2011. Εορτές - αγώνες, περίοδος βασιλείας
Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος. 1974. Αιανή. Ιστορία, τοπογραφία, αρχαιολογία
Σιαμπανόπουλος, Κώστας. 1970. Γνωριμία με το Νομό Κοζάνης: Ιστορικός, Τουριστικός, Λαογραφικός Οδηγός Νομού Κοζάνης
Σιγανίδου, Μαίρη & Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη. 2004. Πέλλα - Πρωτεύουσα των Μακεδόνων
Σισμανίδης, Κώστας. 1995. Ανασκαφή αρχαίων Σταγείρων 1992
Σισμανίδης, Κώστας. 1998. Ενεπίγραφες ταφικές στήλες από την Ποτίδαια
Σισμανίδης, Κώστας & Αναστάσιος Κεραμάρης. 1995. Ανασκαφή στο Καλαμωτό Θεσσαλονίκης

Σελίδες