Χρονικά αρχαιολογικά 1968-1970 (συνέχεια)

Περίληψη: 

Σποραδική αναφορά σε επιγραφές από τον χώρο της Μακεδονίας, π.χ. αναθηματικές-επιτύμβιες Πέλλας, απελευθερωτικές από Έδεσσα, άλλες επιγραφές από Χαλκιδική, Βέροια (με αναφορά στον Ηρακλή Κυναγίδα), Βεργίνα (π.χ. επιγραφή από το ανάκτορο με αναφορά στον Ηρακλή Πατρῶιο). Επίσης αναφορά σε διάφορες επιγραφές από Δ. και Α. Μακεδονία. Γραμμένες στην Κοινή με κάποια στοιχεία διαλεκτικά στοιχεία ενδεχομένως (;).

Συγγραφέας: 
Πέτσας, Φώτης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1975
Έντυπο: 

Μακεδονικά 15

Σελίδες: 
171-355, πίν. 93-262