Χρονικά αρχαιολογικά 1966-1967

Συγγραφέας: 
Πέτσας, Φώτης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1969
Έντυπο: 

Μακεδονικά 9

Σελίδες: 
101-223, πίν. 1-111