Βιβλιοκρισία του β´ τόμου του έργου του J.N. Kalléris, Les anciens Macédoniens (1976)

Περίληψη: 

Η μακεδονική είχε ελληνικό χαρακτήρα και για αυτό δεν υπάρχουν αρχαίες μαρτυρίες για τη συνεννόηση των Μακεδόνων με τους υπόλοιπους Έλληνες μέσω διερμηνέων, όπως αντιθέτως μαρτυρείται ότι συνέβαινε μεταξύ  Μακεδόνων και Θρακών/Ιλλυριών. Οι περισσότερες διαφορές με την ελληνική μπορούν να εξηγηθούν ως διαλεκτικές παραλλαγές της μακεδονικής, π.χ. τα αρσενικά -στας = αττ. -στης. Οι μακεδονικές "γλώσσες" (π.χ. ἀδῆ• οὐρανός) διαθέτουν επίσης πολλά ελληνικά γλωσσικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί εξάλλου να υποστηριχτεί σοβαρά ο εξελληνισμός των Μακεδόνων αφού αυτός δεν προκύπτει από πουθενά - μάλιστα στη στρατιωτική ορολογία η μακεδονική επιβλήθηκε επί της αττικής κατά τη διαμόρφωση του αντίστοιχου λεξιλογίου της κοινής. Εξίσου ελληνικά αναδεικνύονται από τον Καλλέρη και τα όσα ίσχυαν στη θρησκεία, το ημερολόγιο και τα νόμιμα - έθιμα των Μακεδόνων, συμπεριλαμβανομένης της ορολογίας τους.

Συγγραφέας: 
Πέτσας, Φώτης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1977
Έντυπο: 

Μακεδονικά 17

Σελίδες: 
452-453