Χρονικά αρχαιολογικά

Συγγραφέας: 
Πέτσας, Φώτης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Νομισματική
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1967
Έντυπο: 

Μακεδονικά 7 (1966-67)

Σελίδες: 
277-369, πίν. 1-69
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία