Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Μαργαρίτη-Ρόγκα, Μαριάννα. 1999. Δωρική διάλεκτος
Μαργαρίτη-Ρόγκα, Μαριάννα. 1999. Εισαγωγή και ταξινόμηση
Μαργαρίτη-Ρόγκα, Μαριάννα. 1999. Ιωνική διάλεκτος
Μαργαρίτη-Ρόγκα, Μαριάννα. 1999. Μακεδονική διάλεκτος
Μαρκόπουλος, Θοδωρής. 2008. Η «Μακεδονική»: γλωσσολογία και πολιτική
Μαστροκώστας, Ευθύμιος. 1977. Εἰς τὸ ἐπιτύμβιον ἐπίγραμμα ἐκ Πέλλης Ι
Μαστροκώστας, Ευθύμιος. 1978. Εἰς τὸ ἐπιτύμβιον ἐπίγραμμα ἐκ Πέλλης ΙΙ
Ματθαίου Άγγελος & Ιωάννης Α. Πίκουλας. 1989. Ἔδον τοῖς Λακεδαιμονίοις ποττὸν πόλεμον
Ματθαίου, Άγγελος. 2007. Αρχαϊκή επιγραφή Εύβοιας
Μαυρουδής, Αιμίλιος. 2000. Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς: Ο βίος και τα έργα ενός έλληνα γιατρού στην αυτοκρατορική Ρώμη
Μαυρουδής, Αιμίλιος. 2010. Μακεδονική ιατρική προσωπογραφία. Μακεδόνες γιατροί κατά την αρχαιότητα και γιατροί στην υπηρεσία Μακεδόνων
Μηνάς, Κωνσταντίνος. 1997. Λίγο φως στην ιστορία της Καρπάθου από τη μελέτη των τοπωνυμίων της
Μητρόπουλος, Κ.. 1964. Ιατρικά Αριστοτέλους
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Βάσω. 2003. Δύο επιτύμβιες επιγραφὲς από την αρχαία Μυγδονία
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, Βάσω (επιμ.). 1997. Επιγραφές αρχαίας Μακεδονίας. Από τή συλλογή τής ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών καί Κλασικών αρχαιοτήτων
Μοσχονησιώτη, Σ., Α.-Φ. Χριστίδης & Θ. Γλαράκη. 1997. Kατάδεσμος από την Aρέθουσα
Μουτσόπουλος, Νικόλαος. 1974. Καστοριά, Ιστορία-Μνημεία-Λαογραφία από την ίδρυσή της μέχρι το 10 αι. μ.Χ. Προϊστορική, ιστορική και παλαιοχριστιανική εποχή
Μπακαλάκης, Γεώργιος. 1967. Ανασκαφή Στρύμης
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 1971. Συμβολή εις το φωνολογικόν σύστημα της αρχαίας ελληνικής
Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 1985. Συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας

Σελίδες