Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης. Παράρτημα Β' τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (ΕΕΦΣΑΠΘ) 1933

Συγγραφέας: 
Πελεκίδης, Ευστράτιος
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Κοινή
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1934
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη