Κρητική επιγραφή

Συγγραφέας: 
Παππαδάκις, Νικόλαος
Επιμελητής: 
Συλλογικό
Τύπος Εγγραφής: 
Κεφάλαιο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Δωρικές
Κρητική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1921
Έντυπο: 

Αφιέρωμα εις Γ. N. Χατζιδάκιν: διατριβαί φίλων και μαθητών επί τη τριακοστή πέμπτη επετείω της εν τω πανεπιστημίω καθηγεσίας αυτού

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα: Σακελλάριος
Σελίδες: 
72-77
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Κρήτη