Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας

Συγγραφέας: 
Πελεκανίδης, Στυλιανός
Τύπος Εγγραφής: 
Βιβλίο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1977
Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Σειρά: 

ΙΜΧΑ αρ. 174