Μακεδονικά και ομηρικά γλωσσικά

Περίληψη: 

Κοινά γλωσσικά στοιχεία στη μακεδονική και στα ομηρικά έπη, σε ανθρωπωνύμια (π.χ. Ἀλέξανδρος), τοπωνύμια (π.χ. Εἰδομένη) και προσηγορικά (πρβ. μακεδ. χάρων, δηλ. λέων, και ομηρ. χαροποί λέοντες). Επίσης, λέξεις κοινές στον Όμηρο και σε σημερινά μακεδονικά ιδιώματα, οι οποίες ωστόσο δεν παραδόθηκαν γραπτώς από την αρχαία μακεδονική (πρβ. Νάουσα και ομηρ. νέω = ρέω). 

Συγγραφέας: 
Προμπονάς, Iωάννης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Ομηρική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1977
Έντυπο: 

Αρχαία Μακεδονία / Ancient Macedonia II (Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο διεθνές δυμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973)

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Σελίδες: 
397-407
Σειρά: 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 155