Σκαφικές έρευνες στη Μακεδονία υπό Φ. Πέτσα

Συγγραφέας: 
Πέτσας, Φώτης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1977
Έντυπο: 

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠΑΕ) 1975

Σελίδες: 
89, πίν.87b
Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία