Η συγγένεια μακεδονικής και μυκηναϊκής διαλέκτου και η πρωτοελληνική καταγωγή των Μακεδόνων

Περίληψη: 

Υποστηρίζεται ότι η μακεδονική, της οποίας οι ομιλητές ήταν οι γνησιότεροι Ινδοευρωπαίοι Πρωτοέλληνες, είναι η πλέον αμιγής, αρχαϊκή και συντηρητική των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων, συγγενής της μυκηναϊκής, της αιολικής και της αρκαδοκυπριακής, με κοινά (ιδίως με την πρώτη) στοιχεία σε πολλαπλά επίπεδα, φωνητικό (π.χ. τροπή των δασέων φ, χ, θ σε μέσα β, γ, δ), μορφολογικό (π.χ. θηλυκά σε -α) και λεξιλογικό (π.χ. κύρια ονόματα). 

Συγγραφέας: 
Προμπονάς, Iωάννης
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Βορειοδυτικές
Μακεδονική
Μυκηναϊκή
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1972
Έντυπο: 

Μνήμων 2

Τόπος Έκδοσης:Εκδότης: 
Αθήνα
Σελίδες: 
3-66