Ἱλάρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Hilara (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι /2ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Εἱλάρα (αυτοκρ. περ., Αμοργός)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 19 (+292) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Collart 1937, 414 σημ. 1 και πίν. 68.2 (= Pilhofer 339) (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 61 (1937), 415-416 αρ. 9 (= Pilhofer 345) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.308, 1  (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.928 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50