Ἰσιγόνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰσιγόνη (αυτοκρ. περ., Ελευσίνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.388 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.485 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10