Ἰσίγονος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰσίγονος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Αμοργός, Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 12 αρ. 9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13