Ἱλαρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιλαρίὀ̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Hilario (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Φίλιπποι), Εἱλαρίων (1ος αι. μ.Χ., Δελφοί /3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία, Θήβα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ;2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 19 (= 292) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 57 (1933), 327 αρ. 5 (= Pilhofer 220) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.730 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41