Θεσσαλονίκη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Φαῦστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φαυστῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φαῦστα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φαρνάκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φαίδιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τετραδία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τερψιχόρη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τέρτυλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τέρτις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τερτία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τελεσφόρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ταῦρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τατιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τατιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰωάννης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱστιαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιδώρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱππίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη