Ἰσιδωριανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 238 μ.Χ., IG X.2.1.57.3 (3) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 3ος αι. μ.Χ., IGB V 5910

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: