Ἰουστῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰουστῆνος (4ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 688 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;5ος-6ος αι. μ.Χ., ΑΔ 4 (1918) Παράρτ. σ. 31 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6