Θεσσαλονίκη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Χαρίτιν Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χάρις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χαρίξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαίρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χαιρέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὠφελίμα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὤριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑπερήφανος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑπάτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὕμνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὕλη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὕλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑγίνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὑγίεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὑάκινθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἴων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰωάννα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἴταμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσίδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη