Ίουκοῦνδος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ίοκοῦνδος (1ος αι. μ.Χ., Αττική, Λυδία /2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αυτοκρ. περ., ILeukopetra 166 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ. Χ., IG X.2.1.243II.5  (3-4) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.593

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24