Ἰούλις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.16 (2) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) ;3ος αι. μ.Χ., EAM 24a (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.872

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10