Ἱππόλυτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hιπόλλυτος (7ος-6ος αι. π.Χ., Κόρινθος), ῾Ιππολυτεία (πατρων. επίθ.: 3ος-2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Hippolitus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Hippolytus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.443 (2) Μακεδονία (Παιονία- Στόβοι) αρχές 3ου αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 19 αρ. 9.113 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21