Εορδαία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρσινόη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀριστείδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντωνῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμμάδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πτολεμαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ποσειδώνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μηριγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδών Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὔδικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυκιδίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάαγος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλιτύς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλωτέρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φίλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Εορδαία