Λάαγος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λαϝαγος (γεν., 6ος αι. π.Χ., Κύπρος), βλ. και Λᾶγος

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία) 4ος αι. π.Χ., Καλλίμαχος απόσπ. 734 και σημ.· Αρριανός, Ανάβ. 6.28.4· Ινδικά 18.5· RE (1)· Milet VI (1) 244· Suppl. Hell. 922.9  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 244 π.Χ., PSI 388.27

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6